Sebut Dan Jelaskan Sumber Sumber Ajaran Tasawuf

Sebut dan Jelaskan Sumber-Sumber Ajaran Tasawuf

Tasawuf merupakan dimensi batiniah ajaran Islam yang menekankan pada pemurnian hati, penyucian jiwa, dan peningkatan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Para praktisi tasawuf, yang dikenal sebagai sufi, menjalani kehidupan zuhud (tidak terikat pada duniawi) dan menempuh jalan spiritual untuk mencapai ma’rifat (pengenalan) yang mendalam kepada Allah SWT.

Pemikiran Tasawuf PDF
Pemikiran Tasawuf PDF

Untuk memahami dan mempraktikkan tasawuf, para sufi bersandar pada beberapa sumber utama:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi landasan fundamental bagi tasawuf. Banyak ayat suci Al-Qur’an yang berbicara tentang fitrah manusia yang mencari kedekatan dengan Tuhan, pensucian hati, dan pentingnya mensyukuri nikmat Allah SWT.

Contoh ayat yang menjadi rujukan dalam tasawuf adalah:

 • QS. Al-An’am ayat 122: “Dan Dialah yang menjadikan perbendaharaan (kekayaan) dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia. Tetapi yang paling baik pahalanya di sisi Tuhanmu ialah yang lebih kekal dan lebih baik harapannya.”
 • Ayat ini menunjukkan pentingnya kehidupan spiritual yang kekal dibandingkan dengan kenikmatan duniawi yang fana.

  2. As-Sunnah

  Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang meliputi perkataan, perbuatan, dan pengakuan beliau, merupakan pedoman penting dalam tasawuf. Para sufi banyak belajar dari perilaku Nabi yang mencerminkan kesederhanaan, kezuhudan, dan cinta kepada Allah SWT.

  Contoh hadis yang menjadi rujukan dalam tasawuf adalah:

 • “Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir.” (HR. Muslim)
 • Hadis ini menunjukkan sikap para sufi yang tidak terikat dengan dunia dan fokus pada kehidupan akhirat.

  3. Perkataan dan Perilaku Para Sahabat

  Para sahabat Nabi yang saleh menjadi teladan bagi para sufi dalam menjalani kehidupan spiritual. Mereka banyak meriwayatkan pengalaman spiritual yang mereka alami bersama Nabi SAW dan mengajarkan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah.

  4. Qiyas (Penalararan Analogi)

  Qiyas digunakan oleh para sufi untuk memahami konsep-konsep tasawuf yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis. Namun penggunaannya harus tetap bersandar pada kedua sumber utama tersebut.

  Kesimpulan

  Sumber-sumber ajaran tasawuf saling melengkapi dan bersinergi untuk membentuk pemahaman dan praktik tasawuf yang komprehensif. Dengan menjadikan Al-Qur’an, Sunnah, perkataan dan perilaku para sahabat, serta qiyas sebagai landasan, para sufi berupaya mensucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menjalani kehidupan dengan penuh ma’rifat.

  Tanya Jawab

 • 1. Apakah tasawuf bertentangan dengan syariat Islam?
 • Jawab: Tasawuf yang benar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, tasawuf justru menjadi pelengkap syariat dengan menekankan dimensi batiniah dalam beribadah dan menjalani kehidupan.
 • 2. Siapakah sufi yang terkenal?
 • Jawab: Ada banyak sufi yang terkenal sepanjang sejarah Islam, seperti Imam Al-Ghazali, Rabi’ah Al-Adawiyah, Jalaluddin Rumi, dan lain-lain.
 • 3. Bagaimana cara mempraktikkan tasawuf?
 • Jawab: Ada berbagai amalan yang dapat dilakukan untuk mempraktikkan tasawuf, seperti mujahadah (perjuangan melawan hawa nafsu), dzikir (mengingat Allah SWT), muraqabah (mengawasi hati), dan riyadhah (latihan spiritual).
 • 4. Apakah tasawuf hanya untuk orang tertentu saja?
 • Jawab: Tidak. Tasawuf pada dasarnya terbuka bagi semua orang yang ingin meningkatkan kualitas ibadah dan hubungannya dengan Allah SWT.
 • 5. Bagaimana mengetahui ajaran tasawuf yang benar?
 • Jawab: Pelajarilah tasawuf dari sumber yang terpercaya, seperti karya ulama sufi yang diakui keilmuannya dan ajarannya sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
 • Tinggalkan Balasan

  Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *